idegenrendészeti intézkedés

Rendőri intézkedés. Az Rtv. szerint a rendőrség nemzetközi szerződés alapján végrehajtja a személyek államhatáron történő átadását, átvételét, valamint más államok között átadásra kerülő személyeknek az átadás helyére kíséréssel történő átszállítását, valamint részt vesz az Európai Unió tagállamai által közösen, kísérővel végrehajtott hazatérésekben. A rendőrség az idegenrendészeti hatáskörben elrendelt személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket (pl. őrizet) a tranzitterületen is alkalmazhatja.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [35. §]

Relációk