Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (rövidítve: NAV) besorolása a Ksztv. és a NAV-ról szóló törvény alapján: államigazgatási szerv, azon belül központi hivatal, mely államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellát. A NAV irányításáért jelenleg a nemzetgazdasági miniszter felel.
A NAV a feladatait központi és területei szervei útján látja el.
A NAV különleges vezetési struktúrában működik: vezetőjének feladat- és hatáskörét a minisztérium kijelölt államtitkára látja el, szakmai helyettesei pedig a minisztérium helyettes államtitkárai.
A NAV a törvény szerint az állami adó- és vámhatóság, melynek széles feladatkörét a törvény határozza meg.
A NAV – törvényben meghatározott körben – jogosult szabálysértések felderítésére és elbírálására, valamint (elsősorban gazdasági természetű) bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, megszakítására és nyomozására.
A NAV személyi állománya sajátos kettősséget mutat, hiszen „civil” (elsősorban kormánytisztviselő) és hivatásos szolgálati jogviszonyban álló (pénzügyőr) foglalkoztatottjai is vannak. A pénzügyőrök a törvény alapján jogosultak intézkedés és kényszerítő eszköz alkalmazására.
A törvény a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt bűncselekmények kapcsán a NAV bűnügyi szerveit titkos információgyűjtés lehetőségére is feljogosítják.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról [1-6. §, 12/A-15. §, 35. §, 51. §] http://nav.gov.hu/

Relációk