közlekedésrendészeti intézkedés

Rendőri intézkedés. Az Rtv. szerint a rendőr a közlekedésrendészeti feladatának ellátása során:
– a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti,
– a közlekedési rendszabályok megtartását ellenőrizheti,
– a jármű vezetőjét a rendszeresített eszközzel (pl. „alkoholszondával”) légzésminta adására kötelezheti,
– a járművezetésre jogosító engedélyt, a jármű üzemben tartására vonatkozó hatósági engedélyt, a jármű hatósági jelzését a helyszínen elveheti,
– a forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a jármű vagy vezetőjének állapota a közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, és a további jogellenes járműhasználat megakadályozása céljából a jármű kulcsait elveheti, illetőleg a járművet más módon mozgásában korlátozhatja vagy elszállíttathatja.
A rendőrség, valamint a rendőr a feladata ellátása során jogosult a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet elszállíttatni vagy egyéb módon eltávolíttatni, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű baleseti veszélyt nem jelent, illetőleg, ha az a jármű biztonsága vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt szükséges, rögzítésére a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig kerékbilincs alkalmazható.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [44-45. §]

Relációk