bejegyzett élettársi kapcsolat

A bejegyzett élettársi kapcsolat egy olyan párkapcsolati forma, amely a házassághoz hasonlóan állami szerv előtti akaratnyilvánítással, illetve ezt követő nyilvántartásba vétellel jön létre. Hazánkban 2009. július 1-jétől az intézményt elsősorban az azonos nemű párok együttélésének jogi elismerésére vezették be. 2010. január 1-jétől mind az azonos nemű, mind a különnemű párok kérhetik élettársi kapcsolatuk nyilvántartásba vételét a közjegyzőknél. Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. (A KOL több tudományterület megközelítését is tartalmazza a fogalom ismertetésében, ezek a meghatározások máshová helyezik a súlypontokat, s érdemes emiatt a címszó több meghatározását komplexen használni, ismerni.)

Forrás:

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról, 1.§(1)

Szerző:

Relációk