nyilvános levéltár

A történelmi múlt megismerésének forrásául szolgáló, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képező maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából működő levéltárak között vannak nyilvános magánlevéltárak. Ezek természetes személy, valamint a nem közfeladatot ellátó szerv tulajdonában levő levéltárak, s maradandó értékű iratok tartós megőrzését teszik lehetővé. Magyarországon 39 nyilvános magánlevéltár létezik.

Forrás:

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3.§ n) pontja és a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet alapján

Szerző:

Relációk