társadalmi kohézió

A társadalmi kohézió egy állandósult folyamat, amelynek alapja, hogy az ember közösségi lény. A közösség tagjai értékeket osztanak meg egymással és egyenlő feltételek mellett közösen próbálnak megfelelni a kihívásoknak. A társadalom tagjai kiterjedt kapcsolatban vannak egymással, ami a bizalmon, a „hovatartozás” érzésén – nemzeti identitás -, illetve a részvételi akaraton alapul. Feltétele a társadalom javaihoz – életkörülmények, tanulás, munkahely, lakhatás, kultúra, egészség, stb. – való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése, a társadalmi kirekesztés gyakorlatának száműzése.

Forrás:

Stratégiai Kutatások - Magyarország 2015. A társadalmi kohézió erősítése c. mű alapján, Szerk. Tausz Katalin, Új Mandátum Kiadó, 2006.

Szerző:

Relációk