elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés mint fogalom komplex folyamatot takar. Elektronikus ügyintézés azok az eljárási cselekmények, amelyek során az ügyfél vagy az ügyintézést biztosító szerv elektronikus nyilatkozatot tesz, vagy az ügyintézést biztosító szerv az ügyfél vagy más ügyintézést biztosító szerv nem elektronikus nyilatkozatát elektronikus nyilatkozattá alakítja át és azt az eljárás során felhasználja (Ket.). Az elektronikus ügyintézési folyamat elemi részekre bontható (pl. elektronikus azonosítás, kommunikáció, dokumentumhitelesítés, fizetés). Ezen elemekből (SZEÜSZ-ökből) az elektronikus eljárás felépíthető. Az e-ügyintézés öt szintre osztható (1. tájékoztatás, 2. egyirányú kapcsolat, 3. kétirányú kapcsolat, 4. teljesen elektronikus ügymenet, 5. személyre szabott, sok esetben automatikus e-ügyintézés). 2018-tól az e-ügyintézés alapértelmezetté válik. Az e-ügyintézés az állampolgárok számára jogosultság, a szervezetek, jogi képviselők számára kötelesség.

Tudományterület:

Forrás:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 172. § (2017.01.01-től törölve a definíció)

Szerző:

Relációk