adatpolitika

Nemzeti szinten az adatpolitika elsősorban az állami intézményrendszerhez tartozó, tehát alapvetően közfeladatot ellátó szervezetek összessége által folytatott adathozzáférési gyakorlatok vonatkozásában deklarálja a legfontosabb működési elveket. Azon döntések és intézkedések, amelyek célja megteremteni az információk kezelésének és felhasználásának koherens környezetét, az ún. nemzeti adat-ökoszisztémát. Főbb területei: adatok előállítása és felhasználása, ennek során modern technológiák alkalmazása (számítási felhő, térinformatika, adatbányászat, big data technológiák stb.); adatszabványok alkalmazása; adatvédelem és adatbiztonság; szerzői jogi védelem; állami nyilvántartásokban kezelt adatok minősége és interoperabilitása; szervek közötti adatcsere; közadatokhoz való hozzáférés biztosítása; egyéb nyílt adatokhoz való hozzáférés, nyílt adatok felhasználása; közadatok újrahasznosítása; együttműködés a releváns piaci, civil és tudományos szereplőkkel; az információs piac monitorozása.

Tudományterület:

Forrás:

NHIT: Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testülete, Budapest, 2016, pp. 9-10.

Szerző:

Relációk