fizikai védelem

Fizikai védelem a fizikai térben megvalósuló fenyegetések elleni védelem, amelynek fontosabb részei a természeti csapás elleni védelem, a mechanikai védelem, az elektronikai jelzőrendszer, az élőerős védelem, a beléptető rendszer, a megfigyelő rendszer, a tápáramellátás, a sugárzott és vezetett zavarvédelem, klimatizálás és a tűzvédelem. A fizikai védelmi intézkedések a szervezet biztonsági szintjének megfelelően kerülnek kialakításra, a legmagasabb elvárásoknak megfelelve. A fizikai védelem kiterjed a helyiségek, objektumok védelmére (pl. belépők azonosítása, ellenőrzése, tűzvédelem), a hardver és szoftver eszközök, dokumentumok, adathordozók védelmére (pl. vagyonvédelem, megfigyelőrendszer, folyamatos tápáramellátás biztosítása, szoftverek, adathordozók és azok biztonsági másolatának a védett tárolása, a hozzáférések ellenőrzése). A 2. biztonsági osztálytól szükséges a fizikai védelmi eljárásrend kialakítása, a fizikai belépési engedélyek szabályozása és ellenőrzése.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 3. melléklet

Szerző:

Relációk