információtechnológia

Az információtechnológia (IT ) az információ gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló technológiák összefoglaló elnevezése. Az IT kiterjed az információ teljes feldolgozási folyamatára (az információ kinyerésére, keresésére, feldolgozására, megjelenítésére és szolgáltatására). Újabban az információtechnológia (IT) és az infokommunikációs technológia (IKT) kifejezéseket egymás szinonimájaként használják, miután az információ feldolgozási folyamata számítástechnikai és kommunikációs eszközökkel valósul meg. Az IT infrastruktúra elemei: a hardver, a szoftver, a kommunikációs hálózat, az emberek (felhasználók), az adatok/adatbázis és az eljárások. Megfigyelhető, hogy az IT a szervezetek számára egyre fontosabb, szolgáltatásai nélkülözhetetlenek, az IT-kiadások folyamatosan növekednek (fontos a hatékonyság), a felhasználói igények növekednek és egyre kifinomultabbak, egyre nagyobb gondot kell fordítani a hibák kiszűrésére, elhárítására (biztpnságra).

Tudományterület:

Forrás:

Horváth K. – Kőnig B. – Orbán A. – Törley G.: A közigazgatási informatika alapjai, szerk.: Orbán A. Budapest, FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, pp. 8.

Szerző:

Relációk