adóazonosító jel

Az adózással kapcsolatos nyilvántartás azonosító kódja az adóazonosító jel. Az azonosító kód személyes adat, ezért azt kezelni és továbbítani csak törvényben meghatározott szabályok szerint lehet. Felépítése: az 1. számjegy konstans 8-as szám, mely az adóalany magánszemély voltára utal, a 2-6. számjegyek a személy születési időpontja és az 1867. január 1. között eltelt napok száma, a 7-9. számjegyek az azonos napon születettek megkülönböztetésére szolgáló véletlenszerűen képzett sorszám, a 10. számjegy az 1-9. számjegyek felhasználásával matematikai módszerekkel képzett ellenőrző szám. Az adóazonosító jelről kiadott hatósági igazolvány az adóigazolvány, amely tartalma: családi és utónév, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, a kiállítás kelte. A magánszemély az adóazonosító jelét közli a munkáltatóval, a kifizetővel, olyan szervezetekkel, ahol adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy adókedvezményre jogosultságot szerez.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XX. törvény - a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról, 1. melléklet

Szerző:

Relációk