Európai Felsőoktatási Tér

A Bolognai Nyilatkozattal (1999) elindított és a miniszteri konferenciák keretében háromévenként értékelt bolognai folyamat összehasonlítható, összeegyeztethető és átfogó európai felsőoktatási rendszer kialakítását fogalmazta meg. Céljai: olyan egyetemi végzettségek rendszerének létrehozása, amelyek egyszerűen elismerhetők és összehasonlíthatók; a hallgatók, tanárok és kutatók mobilitásának előmozdítása; valamint magas színvonalú tanulás és oktatás biztosítása. A folyamat kiemelt területei között szerepelnek a következők: egész életen át tartó tanulás, foglalkoztathatóság, finanszírozás, végzettségi struktúrák, nemzetközi nyitottság, adatgyűjtés és minőségbiztosítás. A folyamat első tíz évének (1999-2010) elsődleges célkitűzése az európai felsőoktatási térség (EHEA) kialakítása volt, amelyet a Budapest-Bécs Nyilatkozattal indítottak el 2010-ben. A folyamat jelenleg 48 országban került bevezetésre; e 48 ország és az Európai Bizottság együtt alkotják a bolognai folyamat tagjait.

Forrás:

Oktatás és Képzés 2020, honlap: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52009XG0528(01), és az 1999. június 19-i Bolognai Nyilatkozat alapján

Szerző:

Relációk