kulturális javak

Az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti alkotások. Megőrzésük része a kulturális örökségvédelemnek, melynek célja, hogy hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrásait óvja és minden korosztály számára közkinccsé tegye. Kulturális javaink egyúttal az egyetemes kultúra részei.

Forrás:

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 10. pontja

Szerző:

Relációk