Európai Közigazgatási Tér

Az Európai Közigazgatási Tér (European Administrative Space) a tagországok közigazgatási kultúrájára ható alapelvek összessége, amelyek alkalmazása azonban nem kötelező, mert a tagállamok közigazgatása nem tartozik az Unió szabályozási körébe. Azonban olyan közös nevezőnek minősül, mely magába foglalja a tagországok közigazgatásának közös értékeit és orientálja azok fejlesztését. A közös alapelvek a következők: megbízhatóság és kiszámíthatóság, nyitottság és átláthatóság, elszámoltathatóság a demokratikus testületek, az állampolgárok és az igazságszolgáltatás felé, hatékonyság és eredményesség. Az uniós jog ugyanis nem tartalmaz kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket, hogy milyen közigazgatási modellt kell megvalósítani a tagállamokban. Az 1990-es évek második felében született meg a Közös Közigazgatási Tér (Common Administrative Space) és ebből fejlődött ki, hogy az uniós és a tagállami közigazgatások a konvergencia hatások révén egy közös európai modell irányába haladnak.

Tudományterület:

Forrás:

Preparing Public Administrations for the European Administrative Space. SIGMA Papers: No. 23. OECD. Paris, 169–179, Józsa Zoltán: Az európai közigazgatási tér összefüggéseiről. Magyar Közigazgatás, 2003/12., Balázs István: Európai közigazgatás – álom vagy valóság? In: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben. Akadémiai Kiadó, 2014, 29–40.

Relációk