veszélyhelyzet

A különleges jogrend azon időszaka, melyet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás (árvíz, belvíz, szélsőséges időjárás, stb.) vagy ipari szerencsétlenség (veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset, radioaktív szennyezés, stb.) esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében a Kormány hirdet ki. Ezen időszak alatt a Kormány rendkívüli intézkedéseket hozhat, rendeleteket alkothat, melyek 15 napig maradnak hatályban, kivéve, ha azt az Országgyűlés felhatalmazásával a Kormány meghosszabbítja. A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. A különleges jogrend többi időszakához hasonlóan, a biztonság érdekében egyes alapvető jogok gyakorlása is korlátozható (pl. szabadsághoz, gyülekezéshez való jog).

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény, 53. cikk; 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 44-51. §

Szerző:

Relációk