eljárási költségek

Mindaz a költség, ami az ügyfél, ügyfelek jóhiszemű és célszerű ügyvitelével kapcsolatban a hatósági eljárás keletkezett. Az eljárási költségek két csoportja: egyfelől az eljárási illeték és az igazgatási szolgáltatási díj, másfelől az ezeken kívül eső egyéb eljárási költségek. Eljárási költségek: 1. eljárási illeték, 2. igazgatási szolgáltatási díj, 3. ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, 4. anyanyelv használatával kapcsolatos költség, 5. iratbetekintési költség, 6. ügyfél képviselőjének költsége, 7. tanú és a hatósági tanú költségtérítése, 8. hatósági közvetítő költsége, 9. szakértői díj, 10. fordítási költség, 11. levelezési, dokumentumtovábbítási költség, 12. végrehajtási költség, 13. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, 14. helyszíni szemlével, szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás, 14a.a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres vizsgálat költsége, 15. egyéb eljárási költség.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 153. §

Relációk