egyedi döntés

Az egyedi döntés választás a lehetőségek (alternatívák) közül, amelyben preferencia fejeződik ki egy lehetőség javára, más lehetőségekkel szemben, általában a szűkösség miatt, és amely tény- és értékelemek kombinációjából áll össze. Az egyedi döntések címzetti köre zárt, azaz egyértelműen beazonosítható, hogy egy vagy több konkrét címzetthez szólnak, továbbá a döntés tartalma egy alkalomra szól, tipikusan egyszeri cselekvéssel teljesíthető. A rendelkezés címzetti köre nem bővülhet, ha bővíteni szükséges, akkor az egyedi rendelkezést kell módosítani. Egyedi döntések a bírósági döntések (ítélet, végzés, határozat), a közigazgatási döntések (határozat, végzés), a hatósági intézkedések, valamint a szerződések és egyoldalú jognyilatkozatok.

Tudományterület:

Forrás:

Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. HVG-ORAC Kiadó 2007. 163-167. o.

Relációk