riasztási fokozat

A tűz és káreset felszámolásához szükséges erő-eszköz igényt kifejező fokozat. A riasztási fokozatot a beérkező jelzések, a helyszín adottságai, valamint az – egyes helyszínek esetében rendelkezésre álló – Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv alapján a műveletirányító központ határozza meg egy I.–V. terjedő skálán, melyen az V. riasztási fokozat rendelkezik a legmagasabb erő-eszköz igénnyel. Amennyiben a káreset felszámolásához különleges szerre van szükség, a riasztási fokozat megnevezése után a „kiemelt” szót kell alkalmazni. A felderítés és a beavatkozás során szerzett új információk alapján lehetőség van a riasztási fokozat emelésére vagy csökkentésére, ha a mentést irányító úgy ítéli meg, hogy több vagy kevesebb erő-eszközre van szükség a káreset felszámolásához.

Tudományterület:

Forrás:

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól, 37. §

Szerző:

Relációk