gondnokság

A gondnokság intézménye arra szolgál, hogy azoknak a nagykorú személyeknek a segítségére legyen, akiknek mentális megbetegedés vagy mentális képességeik megfogyatkozása miatt tartósan vagy átmenetileg sérül a döntési képességük. A gondnokságnak két alapvető formája van: a cselekvőképesség részleges, illetőleg teljes korlátozása, a döntési képesség korlátozottságának mértékétől függően.A gondnokság alá helyezésről kizárólag a bíróság jogosult dönteni.A gondnokság alá helyezett személy részére a gondnokot már a gyámhatóság rendeli ki: a gondnok személyének kiválasztásánál a gyámhatóságnak az összes körülmény figyelembe vételével gondosan mérlegelnie kell, hogy ki lenne a legmegfelelőbb személy a gondnokolt érdekeinek védelmére.Ha a gyámhatóság a hozzátartozói, baráti körből nem tud olyan személyt kirendelni, aki alkalmas a gondnoki feladatok ellátására, akkor ún. hivatásos gondnokot rendel ki. A gondnokot feladata ellátása során a gyámhivatal felügyeli, a gondnok pedig köteles elszámolni a gondnokolt vagyonával.

Forrás:

Tájékoztató a gondnoksággal kapcsolatos eljárásokról, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, 2014. alapján, lásd: http://www.ijsz.hu/UserFiles/gondnoksag_v08.pdf letöltve 2017. 06. 01.

Szerző:

Relációk