falugondnok

A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait. A Falugondnoki szolgálat hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető, ennél kisebb lélekszámú lakott területeken tanyagondnoki ellátást kell biztosítania a települési önkormányzatnak.

Forrás:

A szolgáltatásról a szociális ellátásokról szóló 1993.III.törvény 60.§ -a

Szerző:

Relációk