gyámság

Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A gyámság a szülői felügyeletet helyettesítő jogintézmény. A gyám a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője. A magyar családjogban a gyámság a gyámhivatal határozata alapján keletkezik. Szülői felügyelet hiányában a kiskorú nem ipso iure kerül gyámság alá, hanem a gyámhivatal kötelessége, hogy részére gyámot rendeljen.
A gyámhivatal a gyámrendelésről hivatalból és kérelemre is intézkedhet. A Ptk. Családjogi Könyve a gyermek érdekének védelmében bizonyos személyi kör tekintetében kötelezővé teszi a gyámhivatal értesítését minden olyan ügyben, amelyben a gyermek részére gyámrendelés szükséges. Ilyen például a közeli hozzátartozó vagy az a személy, akinek a gondozásában a gyermek él.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4:223.§; 4:224.§

Relációk