tartozásátvállalás

Ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. A tartozásátvállalás olyan háromoldalú, a jogosult, a kötelezett és egy harmadik személy (a „tartozásátvállaló”) közötti megállapodás, amelynek eredményeként a kötelmi jogviszony kötelezetti pozíciójában alanyváltozásra kerül sor, a harmadik személy a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja. A tartozásátvállalás eredményeként a régi kötelezett szabadul a kötelemből és helyét a jogviszonyban az új kötelezett veszi át.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:203. §- 6:204. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [343.o.]

Relációk