teljesítésátvállalás

Teljesítésátvállalásról akkor beszélünk, amikor egy harmadik személy és a kötelezett megállapodnak a kötelezett tartozásának átvállalásáról. Szemben a tartozásátvállalással a teljesítésátvállalás kétoldalú megállapodás, amely azonban nem eredményez alanycserét és abban a jogosult sem közvetlenül, sem pedig közvetve (pl. hozzájárulás útján) nem vesz részt. A harmadik személy tehát nem lép a kötelezett helyébe; kötelezettsége mindössze arra terjed ki, hogy teljesítsen a kötelezett helyett vagy a kötelezettet olyan helyzetbe hozza, hogy az lejáratkor teljesíteni tudjon (pl. a szolgáltatás tárgyának a kötelezett rendelkezésére bocsátása).

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:205. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [345.o.]

Relációk