üzletrész

Az üzletrész a korlátolt felelősségű társaság tagjának a vagyoni hozzájárulásához, azaz törzsbetétjéhez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége, amely a társaság cégbejegyzésével keletkezik. Főszabály szerint az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, az üzletrész jogosultjai a korlátolt felelősségű társasággal szemben egy tagként jelennek meg, így jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, a közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják, tulajdoni hányaduk alapján gyakorolt szavazati jog alapján, egyszerű többséggel. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. Kívülálló személyre csak abban az esetben ruházható át, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta és a társaság többi tagja, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy nem kívánja megszerezni az üzletrészt a kívülálló személyt megelőzően.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:164. §, 3:165. §, 3:166. § (1), 3:167. § (1)-(2)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [404-406.pp.], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [376-377.o.]

Relációk