jogvesztő határidő

Az idő folyása általában kihat a jogok érvényesítésére. Ha az idő folyása valamely alanyi jogot a maga egészében megszűntet, és magát az érvényesítését is kizárja, jogvesztő (vagy záros) határidőről beszélünk. Egy határidő csak akkor tekinthető jogvesztő természetűnek, ha ezt a törvény kifejezetten kimondja. A határidő folyását semmilyen körülmény meg nem akaszthatja, kivéve – a bírói gyakorlat által is elismerten – a törvénykezési szünet időtartamát. Jogvesztő határidő azonban kiköthető szerződésben is.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [166. o.]

Relációk