bankhitelszerződés

Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. A hitelező a hitelműveletre vonatkozó szerződés megkötésére az adós felhívására, a hitelszerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén köteles. A szerződés alanyai a hitelező és az adós, mindkét pozícióban szerepelhet természetes és jogi személy egyaránt. A szerződés teljesítése tehát a hitelező részéről két részből tevődik össze, egyrészt az adott hitelkeret rendelkezésre tartása, másrészt az adós felszólítására vagy egy előre rögzített feltétel bekövetkezte esetén meghatározott szerződések megkötése, azaz a rendelkezésre tartott összeg lehívása. A szerződés megkötése történhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is, viszont egyes speciális jogviszonyokban (például banki hitelek esetén) a külön törvények kötelező írásbeliséget írnak elő.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:382.§ (1)-(2) bek.

Relációk