illeték

Az állam által magas szintű jogszabályban kivetett olyan közbevétel, amelyet az állam egyoldalúan állapít meg azok terhére, akik az állami (önkormányzati) szervek szolgáltatásait igénybe veszik. Az így beszedett összeget az államapparátus fenntartására fordítják. Az illetek hasonlít az adóhoz, de különbözik abban, hogy általában valamilyen közvetlen ellenszolgáltatás fejében fizetik. Másik eltérő vonása az adótól, hogy nem rendszeres, hanem egyszeri fizetési kötelezettséget jelent. Általában Kétféle illeték különböztethető meg: a vagyonszerzési és eljárási illeték. Fajtái: ingyenes vagyonszerzési illeték: öröklési-ajándékozási illeték, visszterhes vagyonszerzési illeték (adás-vétel illetéke), eljárási illetékek (közigazgatási eljárás, polgári peres eljárás illetéke). Mivel az illeték nem a szerződő felek szabad akaratából létrejött ügylet ellenértéke, ezért az ár részének nem tekinthető.

Tudományterület:

Forrás:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Relációk