nyílt adat

Nyílt adatoknak vagy nyílt hozzáférésű adatoknak (open data) nevezzük azokat az információkat, amelyeket bárki szabadon – szerzői jogi, szabadalmi, vagy bármely más korlátozásoktól mentes módon – megismerhet, felhasználhat vagy újrahasznosíthat. Ezek lehetnek nemzeti közfeladatot ellátó szervek, illetőleg nemzetközi szervezetek tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok, de ilyen nyílt adatok a magánadatok körében is elképzelhetők. Nem minősülnek nyílt adatnak viszont a személyes adatok, valamint a korlátozottan terjeszthető információk (pl. minősített adatok). A nyílt adatok rendkívüli erőforrásnak is tekinthetők, meglétük előnyt jelent. Néhány terület, ahol a nyílt adatok értékesek: transzparencia és demokratikus kontroll, részvétel a döntéshozatalban, önszerveződés, továbbfejlesztett vagy új termékek és szolgáltatások a magánszektorban, innováció, hatékonyabb állami szolgáltatások.

Tudományterület:

Forrás:

NHIT: Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testülete, Budapest, 2016, pp. 36. Open Knowledge Foundation: Nyílt adatok kézikönyv 1.0.1 kiadás, W3C Magyar Iroda, Budapest, 2016 (eredeti nyelven: 2012), pp. 5. (http://www.w3c.hu/forditasok/Open-Data-Handbook/OpenDataHandbook_hu.pdf)

Szerző:

Relációk