kapcsolattartás (családjog)

A családjogi szabályok alapján a gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A gyermekétől különélő szülő – ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani. A kapcsolattartási jog alanyai a különélő szülőn kívül más személyek is lehetnek, akik vagy valamilyen rokoni kapcsolatban állnak a gyerekkel (például: testvér, nagyszülő) vagy a rokoni kapcsolat hiányában is érzelmi kötelék fűzi őket a gyermekhez (például az a férfi akinek az apaságát megdöntötték)

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4:178.§ (1) bek.; Barzó-Lábady-Navratyil-Csehi-Kenderes: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2014. [187.o.]

Relációk