bánatpénz

A bánatpénz jogi értelemben facultas alternativa (vagylagos felhatalmazottság), mely lehetővé teszi, hogy az elállásra jogosult fél minden indokolás nélkül megszüntethesse a szerződéses jogviszonyt. A bánatpénz fizetése melletti elállási jog kikötése ezért inkább a szerződést gyengítő, a kötelemből való szabadulást lehetővé tevő intézményként ismert.
A bánatpénz legfontosabb jogi jellemzője, hogy kárátalány, vagyis az elállás következtében a másik felet érő károk átalányösszegű kompenzálására szolgál. Maximum vagy abszolút kárátalányról van szó, ami azt jelenti, hogy a bánatpénz összegét meghaladóan kárigény nem érvényesíthető. A bánatpénz mértékére nincs törvényi előírás, a túlzott mértékű szankciót azonban a bíróság kérelemre mérsékelheti.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:213. § (2) bek. Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [312.o.]

Relációk