PPP-szerződés

A PPP-szerződés a köz- és a magánszféra együttműködésének szerződése, az elnevezés gyűjtőfogalomként használatos, nincs jogszabályi definíciója, valamint Magyarországon átfogó PPP szabályozás ezidáig nem született. A szerződés alapján a magánszféra alanya az állam vagy az önkormányzat által ellátandó közfeladatokat valósít meg, közszolgáltatásokat nyújt, infrastruktúrális fejlesztéseket valósít meg. Mindezek teljesítéséért viseli a kockázatot, ellenszolgáltatásként pedig az állam vagy az önkormányzat díj fizetésére köteles. Mivel a PPP projektet tipikusan tőkeigényes beruházások, a magánszféra alanyaiként gazdasági társaságok vesznek részt a megvalósításban. A szerződéskötési folyamatot igen erős közjogi behatás jellemzi ugyanis e körben a koncessziós törvény és/vagy a közbeszerzési törvény szabályai az irányadóak.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [236-264.o.]; A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. Törvény; A közbeszerzési eljárásról szóló 2015. éci CXLIII. Törvény

Relációk