öröklésről lemondás

Az öröklésről történő lemondás az örökhagyó és a törvényes örökös írásbeli szerződése, ebből következően még az örökhagyó életében kell megkötni. A lemondás köthető harmadik személy javára is. Ilyen esetben további feltétel, hogy ez a személy valóban örököljön is az örökhagyó után. A lemondás ingyenesen vagy ellenérték fejében is megvalósulhat. Amennyiben a lemondás ellenértéke eléri a kötelesrész mértékét, akkor a lemondás hatálya a lemondó leszármazóira is kihat, az ő kiesésüket is eredményezi. Az öröklésről lemondás szintén kihat az örökös leszármazóira akkor is, ha az örökhagyó és az örökös kifejezetten így állapodtak meg. Az öröklésről való lemondás a felek eltérő megállapodásának hiányában a kötelesrészről való lemondást is jelenti. A kötelesrészről való lemondás azonban nem jelent lemondást arról, ami a lemondóra más öröklési jogcímen hárul.

Tudományterület:

Forrás:

7:7. § - 7:9. § Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [17.-21.o.]

Relációk