apport

A gazdasági társaságok tőkéje a tagok által rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokból áll, a nem pénzbeli vagyoni betét az apport, a rendelkezésre bocsátás az apportálás. Tárgya lehet dolog (ingó és ingatlan), vagyoni értékű jog, valamint követelés, ha azt az adós elismerte, vagy jogerős bírósági határozaton alapul. Nem lehet apport a tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása. Az apport tárgyával szemben támasztott feltétel, hogy forgalomképesnek, azaz szabadon átruházhatónak kell lennie, valamint pénzben kifejezhető vagyoni értékkel kell rendelkeznie. Az apportálással a nem pénzbeli hozzájárulás elszakad az apportőr személyétől és véglegesen a gazdasági társaság tulajdonába kerül. Az apport értékének a valós értéket meghaladó mértéken történő meghatározása tilalmazott, a felülértékelésért mind az apportőr, mind az apport tárgyát rosszhiszeműen magasabb értéken elfogadó tagok felelősséggel tartoznak.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:10. §; 3:99. §]; Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [75-77; 82-83. o.]

Relációk