cégjegyzék

A cégjegyzék, valamint a cégiratok a cégekre, így többek között a gazdasági társaságokra is vonatkozó adatokat tartalmazzák. A cégjegyzéket, valamint a cégiratokat egy közhiteles nyilvántartás, a cégnyilvántartás tartalmazza, amelyet a cégbíróság vezet. A cégjegyzék fennálló és törölt adatai, valamint a cégiratok is teljeskörűen nyilvánosak. A nyilvánosság a közérdeket, forgalom biztonságát, valamint a hitelezői érdekek védelmét szolgálja. A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint kérheti cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadását. A cégnyilvántartás közhiteles nyilvántartás, azaz hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. A közhitelességből következik, hogy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak a jóhiszeműségét, aki a cégnyilvántartásban szereplő adatban bízva, ellenérték fejében szerez jogot.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [10. § (1)-(2), 12. § (1), 22. § (1)]; Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [34-36.pp.]

Relációk