üzembentartó

A fokozott veszéllyel járó tevékenység (pl. gépi meghajtású járművek, magasfeszültségű elektromos vezeték üzemben tartása, fakitermelés, nyári bobpálya üzemeltetése, repülőgépes vegyszeres permetezés stb.) folytatójának, azaz üzembentartójának az minősül, akinek érdekében a veszélyes üzem működik. A bírói gyakorlat tágabban értelmezi ezt a személyi kört, ez alapján üzembentartónak minősül a veszélyes tevékenység folytatója, illetve az is aki maga működteti a veszélyes üzemet. Ha a veszélyes üzemnek több üzembentartója van, őket közös károkozónak kell tekinteni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:536.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 9.)

Relációk