know-how

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.
Kizárja a jogsértés jogellenességét, ha a védett ismerethez (vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez) a jogsértő
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá. Ilyen védett ismeret például a Coca-cola, Fanta, a Fornetti sütemények vagy a Balaton-szelet receptje, gyártási folyamata.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 2:47.§ (2) bek.; Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [273.-274.o.]

Relációk