kehidai oklevél

A nemesi vármegye keletkezésére utaló első ismert dokumentum az 1232. évi kehidai oklevél, amely a Zala megyei királyi servienseknek saját vitás ügyeikben ítélkezési jogot biztosított. A kehidai oklevél (1232) a bíráskodás jogának megszerzését igazolta, mely azután alapjává válik a 14. századra megizmosodó nemesi vármegyének. Így Béla király már „nemesként” hívta országgyűlésre követeiket (1267), Nagy Lajos törvénye jogi egyenrangúságukat deklarálta, az ősiséggel és a kilenceddel pedig gazdasági érdekeiket biztosította (1351).

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 24., 76. o.

Relációk