nemzetvezető

A képviselőház 1944. november 2-ra hirdetett ülésén a képviselők hatodának jelenlétében jóváhagyta az Országtanács döntésén nyugvó törvényjavaslatot, melyet a felsőház másnap ellenszavazat és módosítás nélkül elfogadott, és ezzel törvényerőre emelte a nemzetvezető jogosítványairól szóló tervezetet (1944. évi X. törvénycikk). A jogszabály a nemzetvezető jogkörébe utalta a kormányzó jogosítványokat, és arra az esetre, ha nem nevez ki miniszterelnököt, a kormányfői hatáskört is. Ily módon megvalósult a hatalomkoncentráció az államhatalom csúcsán: a miniszterelnöki és az államfői jogkört Szálasi sikerrel egyesítette. Ezzel a Nyilaskeresztes Párt vezére sikerre vezette a pártdiktatúrára vonatkozó elképzeléseket megvalósítani szándékozó hungarista mozgalmat.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 268. o.

Relációk