pátens

Azokat a rendeleteket, amelyeket nem a rendes alkotmányos feltételek mellett tettek közzé, nyílt leveleknek, pátenseknek nevezték. Az ilyen jogszabályokkal való kormányzás azonban ellenkezett a magyar alkotmánnyal (1608. évi koronázás előtti IX. törvénycikk 2. §, 1608. évi koronázás előtti X. törvénycikk 3. §), ezért azokat a magyar vármegyék eleve semmisnek és érvénytelennek minősítették. Az alkotmányellenes rendeletek miatt a megyék a dikasztériumokat ugyan nem tudták felelősségre vonni, azonban ezeket a rendeleteket nem hajtották végre. Az abszolút módon kormányzó uralkodók az országgyűlés összehívása nélkül pátenseket bocsátottak ki, így Mária Terézia 1740 és 1780 között 2340-et úgy, hogy 1765-től egyáltalán nem hívott össze országgyűlést. II. József 10 év alatt több mint hatezer pátenst adott ki, I. Ferenc 31 év alatt ötezret.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 47. o.

Relációk