Forradalmi Kormányzótanács

A tanácsköztársasági fordulat és a hatalom átvétele után az új párt vezetői Forradalmi Kormányzótanács néven létrehozták az átvett államhatalom központi, országos szervét. 1919. március 21-én a Kormányzótanács deklarációja, a „Mindenkihez!” című kiáltvány mint a politikai agitáció és az államépítés kezdeti lépéseinek megtételére is szánt dokumentum, bejelentette a magyarországi Tanácsköztársaság létrejöttét, és a Forradalmi Kormányzótanácsot a „nagy alkotások” sorozatának megtételére szólította fel. Ennek következtében a tényleges hatalmat a kormány helyébe lépő Forradalmi Kormányzótanács gyakorolta, amelyben az új miniszterek magukat szovjet minta alapján népbiztosoknak nevezték. Formálisan a Forradalmi Kormányzótanácsot vezette, valójában a tényleges hatalmat a szovjet támogatásra hivatkozó Kun Béla tartotta a kezében, állami tisztségére nézve ő egyébként a Tanácsköztársaságban külügyi, illetve emellett egy időben hadügyi népbiztos volt.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 197., 559. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 265. o.

Relációk