személyi hatály

A jogszabály személyi hatálya Magyarország, vagy helyi önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra terjed ki. A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az önkormányzati társulások esetében, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha ettől eltérő személyi körre terjed ki. Nem kell a jogszabályban a jogszabály személyi hatályáról külön rendelkezni, ha az a jogszabály egyéb rendelkezései alapján egyértelmű. Nem lehet a jogszabály személyi hatályáról szóló rendelkezések között a jogszabály végrehajtásáért felelős, a jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervek köréről rendelkezni, kivéve, ha a feladat- és hatáskörök telepítése a jogszabály más rendelkezéseiben nem szabályozható egyértelműen.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 6. § 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 63. § Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága. Különös tekintettel a közösségi jog és a tagállami jog viszonyára. Jogelméleti Szemle 2001/2

Relációk