közlevéltár

A közlevéltár a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat – ideértve a tudományos és igazgatási feladatokat is – végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár.A nem selejtezhető (maradandó értékű) iratokat az illetékes közlevéltár részére át kell adni. Ennek megfelelően a nyílt iratokat főszabályként a keletkezés naptári évétől számított 15 év elteltével kell átadni, az átadás időpontjáról az illetékes közlevéltárral közösen kell megállapodni. A minősített iratok átadására az érvényességi idő lejárta előtt kizárólag az illetékes közlevéltárral egyetértésben kerülhet sor, amennyiben az a megfelelő őrzés és kezelés feltételeit biztosítani tudja.

Forrás:

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény 13.§ - 15.§

Szerző:

Relációk