fokozott ellenőrzés

Rendőri intézkedés. A törvény szerinti teljes elnevezése: „fokozott ellenőrzés, ruházat, csomag és jármű átvizsgálása”.
A rendőrség az elkövető elfogása és előállítása, a közbiztonságot veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása érdekében nyilvános helyen vagy a közterület kijelölt részén az oda belépőket, az ott tartózkodókat igazoltathatja. A rendőrség a cél elérése érdekében épületet, helyszínt, csomagot, járművet átvizsgálhat.
A rendőrség a rendezvény, az esemény, vagy a közlekedés biztonságát, a közterület rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmény megelőzése, megakadályozása érdekében a rendőri szerv vezetője által meghatározott területre belépők és az ott tartózkodók ruházatát és járművét átvizsgálhatja, a veszélyes eszközöket lefoglalhatja, azok rendezvény, esemény helyszínére való bevitelét megtilthatja.
A rendőrség az őrizetlenül hagyott, veszélyes tárgyat szükség esetén eltávolíthatja, megsemmisítheti.
Akivel szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedést foganatosítanak, annak ruházatát a rendőr a támadásra vagy az önveszély okozására alkalmas tárgy elvétele végett, előzetes figyelmeztetés után átvizsgálhatja.
A ruházat átvizsgálását általában az intézkedés alá vonttal azonos nemű személy végezheti, és nem történhet szeméremsértő módon.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [30. §]

Relációk