Magyar Rendvédelmi Kar

A Hszt. szerint a Magyar Rendvédelmi Kar a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.
A Kar kötelező tagsági viszony alapján működik. A rendvédelmi szervvel fennálló szolgálati jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony alapján a hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott a Kar tagjává válik.
A Kar legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve a Közgyűlés, legfőbb ügyintézői testülete az Elnökség. A köztestületnek van továbbá Felügyelő- és Etikai Bizottsága is.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [291-300. §] www.rendvedelmikar.hu

Relációk