műszeres ellenőrzés

Rendőri intézkedés. Az Rtv. szerint a rendőrség a büntetőeljárásban vagy körözött személy felkutatásakor az ügyben érintettet, ha előzetesen írásban hozzájárul, illetve gyermekkorú vagy fiatalkorú esetében törvényes képviselőjének írásos hozzájárulásával, műszeres (idegen szóval: poligráfos) vizsgálat alkalmazásával is ellenőrizheti. Fiatalkorú gyanúsított esetében a műszeres (poligráfos) vizsgálatot alkalmazni nem lehet. A poligráf működése alapvetően élettani jellemzők együttes vizsgálatán alapul.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [41. §] Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés a bűnügyekben. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

Relációk