Nemzeti Számonkérő Szék

A nemzetvezetői munkatörzset a nemzetvezető helyettese, a munkarendvezető irányította. A munkatörzs keretében nemzetpolitikai irodák alakultak, melyek átvették a minisztériumok jogkörének jelentős részét. Az irodák leghírhedtebbike az Országos Számonkérő Iroda (más néven Számonkérő Iroda, Nemzeti Számonkérő Szék) nyilas bírói és vizsgáló szervezet a közalkalmazottak, hatósági személyek, közintézmények ellenőrzésére szolgált. A totalitárius berendezkedésnek megfelelően a hungarista mozgalom pártja meghatározó szerepet töltött be az államügyek vitelében. A nyilaskeresztes pártszolgálat, a fegyveres nemzetszolgálat, a Nemzeti Számkérő Szék, a nemzeti számonkérő különítmény, a tábori biztonsági szolgálat a hagyományos állambiztonsági szerveket perifériára szorította, és tetszése szerint intézte a nyomozásokat, kihallgatásokat, toloncolásokat és internálásokat, felelősségre vonást és büntetést (közöttük olyan eszközökkel, mint a „felkoncolási jog”, a „tizedelés”, a családok és rokonok kollektív felelősségének bevezetése).

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 269. o.

Relációk