Constitutio Criminalis Carolina

Az a törvénykönyv, amelyet V. Károly német-római császár uralkodása alatt 1532-ben a regensburgi birodalmi gyűlés elfogadott német-római birodalmi büntetőtörvényként és büntetőeljárásként. Nagyrészt a büntetőeljárást szabályozta, de emellett bírósági szervezeti és anyagi büntetőszabályokat is tartalmazott. Hatálya szubszidiárius volt, általánosan kötelező jogforrást jelentett. Fenntartotta az addigi változatos és kegyetlen büntetési rendszert, amely a legkülönbözőbb módokon végrehajtható halálbüntetést, testi csonkítást és egyéb testi fenyítéseket, szabadságvesztés-büntetést, vagyonelkobzást és nyilvánosan végrehajtandó becsületbüntetéseket tartalmazott. A törvénykönyv a tudományt és a bölcs belátást előtérbe hívja a büntetés alkalmazásánál, ha az általános elbírálás esetén az igazságosság csorbát szenvedhetne. Mint szubszidiárius jogforrás alkalmazásban volt egészen a XVIII. századig, de egyes német területeken az egységes Németország létrejöttéig.

Tudományterület:

Forrás:

Magyar Jogi Lexikon. II. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 633. o.

Relációk