felfolyamodás

A büntető perrendtartás a perorvoslatoknak kétféle fajtáját alkalmazza, a rendes és a rendkívüli perorvoslatokat. Rendes perorvoslatok: a felfolyamodás, a fellebbezés és a semmisségi panasz. A végzés ellen egyfokú felfolyamodásnak volt helye, amelyet a bíróság (ítélőtábla, illetve a Kúria) zárt ülésben, végzéssel intézett el. Érdemleges elintézés előtt elrendelhette az iratok kiegészítését és a felfolyamodásban foglaltakra nézve felvilágosítást kérhetett az eljáró bíróságtól. A felülvizsgáló bíróság a megtámadott végzést megváltoztathatta vagy megsemmisíthette, és a törvénynek megfelelően határozott. Ellenkező esetben a felfolyamodást elutasította. A polgári perrendtartás háromféle perorvoslatot ismert: a felfolyamodást, a fellebbezést és a felülvizsgálatot. A felfolyamodás az eljárás során, illetve egyéb bírósági végzések ellen beadható perorvoslat. A szovjet típusú diktatúra polgári eljárásjogában az egyfokú perorvoslat vált általánossá. Megszüntették a felülvizsgálat jogintézményét és a végzések elleni felfolyamodást is.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 573-574. o.

Relációk