ablegatus

Ferdinánd országgyűlési meghívóleveleiben már nem az egész nemességet szólítja meg, csak azt kéri a vármegyétől, hogy követeket küldjön a nemesek személyes megjelenése helyett. Ez a követ (ablegatus) már nem egyszerűen helyettesíti a távol lévő nemeseket, mint az electus nobilis, hanem képviseli azokat. Méghozzá teljeskörűen, hiszen ő, a vármegyei közösség követe vált az országgyűlés törvényalkotójoggal rendelkező tagjává. Követek részvételével és személyes megjelenéssel egybehívott diéták egyaránt történtek. Miksa 1572-ben még bírság terhe mellett kötelezte személyes megjelenésre a nemeseket. 1608-tól azonban a magyar rendi országgyűlés végleges szervezeti és működési rendjének megállapításától kezdve, kizárólagossá vált a követek általi képviselet. Ezzel egyfelől újabb jelentős különbség alakult ki a főrendek és a köznemesség között, másfelől a rendelkezés a vármegye hatáskörbővülésével és szerepnövekedésével járt együtt.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 55-57. o.

Relációk