Függetlenségi Nyilatkozat

Magyarország hosszú ideig monarchia volt, majd az Országos Honvédelmi Bizottmány kiadta a Függetlenségi Nyilatkozatot, és április 14-én kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. Az ország önállóságáért küzdő erők végül is az állam szuverenitását az 1849. április 14-én elfogadott Függetlenségi Nyilatkozatban rögzítették. A sok száz esztendős magyar függetlenségi törekvések e kiemelkedő dokumentuma azonban nem foglalt nyíltan állást az állam-és kormányforma kérdésében, jóllehet az új kormány elnöke az új berendezkedést respublicai irányúnak mondotta, de a monarchiát mint államformát hivatalosan nem változtatták meg. A Függetlenségi Nyilatkozat ugyanis csak a Habsburg-dinasztiától történő elszakadást deklarálta, az államforma megváltoztatásáról nem intézkedett. Erre utal az államfő elnevezése is. A kormányzó elnök titulus legalább annyira utal a magyar királyok helyettesítési tradíciói között oly nagy szerepet játszó kormányzóra, mint a polgári köztársaságok elnökére.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 78-79. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 50., 139-141. o.

Relációk